Contact us

Interreg Schone Waterlopen door O3G

Via het Interreg Vlaanderen-Nederland project Schone Waterlopen door O3G willen we demonstreren dat Ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) kan worden ingezet op RWZI’s als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert in Vlaanderen en Nederland 

Read more about this project